Energia

Energia

  • Slider_1_testo-350-Turbines-1900x450
  • Slideri_2_cooling-device_wide-desktop-master_1900x450
  • Slider_3_testo-Turbine-blue_1900x450

Kiinteistön järjestelmien tulee kaikissa tilanteissa toimia optimaalisesti. Kaikkien järjestelmien kohdalla on tehtävä erilaisia ​​toiminnallisia tarkastuksia, säätö- ja mittaustoimenpiteitä sekä käyttöönoton aikana että säännöllisin väliajoin. Näitä ovat savukaasujen analyysi, paine-eron mittaus, vuoto paikallistaminen ja tiiviys, virtauslämpötilan mittaus, jännitteen, virran ja resistanssin testaus sekä ympäristön CO-mittaukset.


Powered by Powered by